Alkoholizm został oficjalnie uznany za chorobę przez Światową Organizacją Zdrowia, która nadała mu odpowiedni numer w powszechnie obowiązującej klasyfikacji znanych na świecie schorzeń.

Choroba alkoholowa definiowana jest jako fizyczne i psychiczne uzależnienie od alkoholu etylowego (środek wpływający na spowolnienie działania układu nerwowego). Na rozwój alkoholizmu wpływają czynniki o podłożu:

  • psychologicznym
  • socjalnym
  • środowiskowym
  • genetycznym

O ile lekkie zatrucia alkoholowe można leczyć z powodzeniem samodzielnie w domu, to cięższe przypadki wymagają leczenia szpitalnego. Przy jednorazowym zatruciu alkoholem w większości przypadków pojawiają się nudności i wymioty, ogólne osłabienie organizmu, powodujące zaburzenia koncentracji, bóle głowy i mięśni. Objawy te dokuczają zazwyczaj tylko chwilowo, a odtruwanie alkoholowe trwa jeden lub dwa dni. O wiele bardziej niebezpieczne jest nieustające zatrucie alkoholem spowodowane długotrwałym przyjmowaniem alkoholu, wymaga ono natychmiastowej hospitalizacji. O sposobie leczenia takiego zatrucia powinien zadecydować lekarz po przeprowadzeniu kilku badań. Diagnostyka taka powinna objąć wszelkie przebyte choroby wraz z metodami ich leczenia, zaawansowanie uzależnienia alkoholowego, a także to, czy dane objawy występowały już u pacjenta wcześniej.

Detoksykacja alkoholowa jest ważnym wstępnym etapem w leczeniu alkoholizmu. Jest wykonywana pod nadzorem lekarza w okresie odstawienia alkoholu. W tym okresie, lekarz podaje leki, aby kontrolować objawy abstynencyjne, a osoba odtruwana jest monitorowana w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. Oprócz detoksykacji alkoholowej, osoba uzależniona otrzymuje zwykle również edukację na temat swojego problemu alkoholowego i sposobów leczenia.

Ponieważ objawy zespołu abstynencyjnego odstawienia alkoholu mogą być niebezpieczne często niezbędne jest Detox . Objawy zespołu abstynencyjnego mogą obejmować: poty, nudności, wymioty, drżenia, niepokój, podniecenie, niepokój, omamy, urojenia.
Nie każdy ma te wszystkie objawy, a stopień nasilenia może wahać się od łagodnego do ciężkiego. Zazwyczaj detoksykacja od alkoholu odbywa się w zwykłym oddziale medycznym szpitala lub wyspecjalizowanym ośrodku detoksykacyjnym odtrucia alkoholowe prowadzone są też w przychodni lub w domu pacjenta. Detoks który może trwać od kilku dni do ponad tygodnia, jest ważnym i koniecznym przygotowaniem do leczenia.

782 782 782

biuro@odtrucie-terapia.pl